26 Sēlijas kopienas saņem atpazīstamības zīmes

Skat;ijumu skaits:
1130

Publicēšanas datums: 18/10/2021
26 Sēlijas kopienas saņem atpazīstamības zīmes

Stiprinot kopienu sadarbības tīkla nozīmi un katras vietas atpazīstamību, kopienas no visas Sēlijas vēsturiskās zemes saņem atpazīstamības zīmes un identitātes paletes. Nākotnē tās varētu veidot vienotu kopienu tūrisma vizuālo identitāti Sēlijā.

Visa gada garumā Sēlijā tika īstenots projekts „Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte.”, kas secīgi turpināja jau pērn aizsākto katalizatora projektu Sēlijas pašapziņas celšanai. Sākotnēji tika iesaistītas 26 kopienas, kurām projekta gaitā pievienojās vēl sešas. Tādējādi kopienu sadarbības tīklā šobrīd jau iesaistījušās 32 Sēlijas kopienas, aptverot visu vēsturisko zemi no Jaunjelgavas līdz pat Kaplavai.

Projekta gaitā sagatavota priekšlikumu pakete darbam ar nevalstisko sektoru, kas adresēta visām jaunajām pašvaldībām Sēlijā. Tāpat izstrādāti praktiskie ieteikumi „Latviešu vēsturisko zemju likuma” īstenošanai Sēlijas teritorijā.

Sēlijas kopienu un tūrisma mājaslapā selija.com publicētas intervijas ar aktīvākajiem kopienu un nevalstiskā sektora cilvēkiem, kas veido Sēlijas kopienu karti. Intervijas apkopotas unikālā Sēlijas kopienu albumā, kas drukātā veidā izdots tikai 30 eksemplāros.

Katrai no kopienām piešķirta identitātes palete, kurā aprakstītas un pētītas katras vietas stiprās un vājās puses, kā arī nākotnes perspektīvas. Tāpat visām projektā iesaistītajām vietām analizēta iespēja iesaistīties kopienu tūrisma piedāvājumā, kurā aktīvi darbojas tās Sēlijas kopienas, kas sadarbības tīklā iesaistījušās jau no pirmsākumiem. Kopienas saņems īpaši veidotas dizaina plāksnes ar katrai vietai raksturīgiem simboliem, kuras būs iespējams izmantot savas salas atpazīstamības un prestiža celšanai.

22. oktobrī notiks Sēlijas nevalstisko organizāciju forums, kurā tiks apkopoti projekta sasniegtie rezultāti un piešķirtas identitātes zīmes. Foruma norisi no pulksten 10.00 būs iespējams vērot tiešraidē sociālā tīkla YouTube “Sēlijas salu” kontā.

Sēlijas nevalstisko organizāciju forumu organizē vadošā Sēlijas salu nevalstiskā organizācija “Ūdenszīmes” projekta “Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte” ietvaros. Tā norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts „Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte.” tiek īstenots Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā no 2021.gada 1. janvāra līdz 20. novembrim.

Projekts “Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte”.

 

 

54321
(2 votes. Average 5 of 5)