Jaunumi Sēlijā

Jaunumi Sēlijā
Jaunumi Sēlijā
Salienas un Ērberģes kopienas stiprinās piederības izjūtu Sēlijai

Salienas un Ērberģes kopienas stiprinās piederības izjūtu Sēlijai

Lai saliedētu etniski un lingvistiski atšķirīgos Sēlijas austrumus un rietumus, vienlaikus uzsverot to kopīgo vēsturiskās zemes vēsturi, kopienu sadarbības tīkls šajā pusgadā īsteno mazākumtautību programmas projektu “Piederības salas meklējot”. Saliena Latgales plānošanas reģionā un Ērberģe Zemgales plānošanas reģionā ir ģeogrāfiski pretējas Sēlijas kopienas. Abi šie ciemi ir attālas lauku apdzīvotas vietas – no novada administratīvā…

Lasīt tālāk