Sēlijas salas

Sēlijas salas logoBiedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas“” ir nevalstiskā organizācija, kas darbojas Sēlijas vēsturiskajā zemē un pārstāv Sēlijas kopienu intereses kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Biedrības darbības teritorija aptver visu vēsturisko Sēlijas zemi no Jaunjelgavas rietumos līdz Kaplavai austrumos. Sadarbības tīklā iesaistītas vairāk nekā 30 kopienas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas atbalsta sadarbības tīkla kopējos mērķus.

Biedrība oficiāli reģistrēta 2021. gada 19. martā, lai gan iepriekš vairākus gadus darbojusies brīvprātīgi.

Biedrības mērķi ir:

1. Veidot spēcīgu, savstarpēji atbalstošu Sēlijas kopienu sadarbības tīklu, stiprināt pilsoniskās sabiedrības vērtības un demokrātijas kultūras kvalitāti;
2. Celt Sēlijas kultūrvēsturiskās telpas prestižu un atpazīstamību, kā reģionālā, tā nacionālā un starptautiskā līmenī;
3. Veicināt kopienu ekonomiskās aktivitātes tūrisma, kultūras, mazās uzņēmējdarbības un citās jomās, kas sekmē reģiona attīstību;
4. Veicināt Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
5. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējo kopienu attīstību un sadarbību;
6. Pārstāvēt Latvijas lauku kopienu iedzīvotāju intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
7. Pārstāvēt Biedrības biedru intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
8. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu laukos;
9. Veicināt teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.

Sēlijas kopienu karte.Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” apvieno 30 Sēlijas mazpilsētu un lauku apdzīvoto vietu kopienas un aktīvākās nevalstiskās organizācijas. Iepazīsti salas Sēlijas kopienu kartē!

Atbalsti vienotas un stipras Sēlijas attīstīšanu! Aicinām pievienoties, kļūstot par biedru vai brīvprātīgā darba veicēju! Lai iestātos par biedru, jāuzraksta motivācijas vēstule brīvā formā, kurā aprakstītas prasmes un iespējamais ieguldījums kopīgu mērķu sasniegšanā. Vēstuli jāsūta uz biedrības e-pasta adresi info@selija.com. Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu saskaņā ar statūtiem pieņem biedrības valde.

Lai jauna Sēlijas kopiena iestātos sadarbības tīklā, nepieciešams parakstīt sadarbības memorandu. Pieprasījumu aicinām sūtīt uz biedrības e-pasta adresi info@selija.com.

Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””
“Klāvdruvas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008305757
Banka: A/S Swedbank, HABALV22
Konta Nr. LV02HABA0551050573065

Dzīvās salas Jēkabpils novadā

2021. gada vasarā un rudenī apciemotas 4 aktīvās kopienas Jēkabpils novadā: Kaldabruņa, Dignāja, Leimaņi un Zasa. Visas šīs kopienas ir sadarbības tīkla “Sēlijas salas” aktīvas dalībnieces. Projekta ietvaros publicēti 4 video.

Projekts “Dzīvās salas Jēkabpils novadā” 2021. gadā īstenots ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Projektu īstenoja biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””.

Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistītu pēc iespējas plašāku sabiedrību Sēlijas ģerboņa izveidē, “Sēlijas salas” īsteno plaša mēroga Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu ar mērķi noskaidrot Sēlijas iedzīvotāju viedokli ģerboņa piedāvājumā.

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”. Plašāk šeit.

E-pasts: info@selija.com

FACEBOOK: Sēlijas salas
YOUTUBE: Sēlijas salas
INSTAGRAM: @selijas.salas
Twitter: @selijassalas

Projekti