Mājaslapas www.selija.com pilnveidošana 2022.gadāŠogad mājaslapa www.selija.com papildināta ar informāciju par 41 Sēlijas tūrisma objektu

 

2022.gadā biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” par Jēkabpils novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem mājaslapu www.selija.com papildinājusi ar 41 Sēlijas un Jēkabpils novada tūrisma objekta fotogrāfijām un aprakstiem, objektu koordinātām, kontaktiem un citu informāciju.

Šogad biedrībai mājaslapas papildināšanai tika piešķirta gan Jēkabpils novada pašvaldības dotācija, gan finansējums projekta “Mājaslapas www.selija.com satura pilnveidošana” īstenošanai. Šis finansējums fotogrāfiem un aprakstu veidotājiem deva iespēju doties garās vasaras foto ekspedīcijās, lai no jauna atklātu kopumā 41 tūrisma objektu Sēlijā.

Protams, vislielākā uzmanība tika veltīta tieši Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, dabas un kultūrvēstures objektiem, kā arī sakrālajam mantojumam, taču kopumā šovasar Sēlija tika ar fotoaparātu izbraukāta visā garumā no Jaunjelgavas līdz Varnavičiem, apmeklētas daudzas sētas un saimniecības, amatnieki un naktsmītnes.

Nav tiesa, ka Sēlijā nav tūrisma! Iespējams, ka šeit tūrisms ir citāds, lēnāks un personiskāks, ne tik vērsts uz lielajiem tūristu autobusiem un milzīgu cilvēku plūsmu. Vēl aizvien Sēlijā ir daudzi dabas brīnumi, kuriem tikt klāt ir vesels izaicinājums, taču īsts ceļotājs to, iespējams, uztvers kā jaunatklājēja piedzīvojumu vai “kvestu”, neskumstot par nātrēm un brikšņiem pa ceļam.

Īpaši bagāti esam ar apskates saimniecībām, dārzniecībām un amatniekiem. Šogad viesojāmies tikai nelielā daļā šo tūrisma objektu, bet cerēsim, ka nākamajā gadā varēsim turpināt darbu pie mājas lapas satura, un skaistas bildes un informāciju par citiem amatniekiem un saimniecībām mājaslapā redzēsim jau nākošgad.

Paldies visiem, kas mūsu fotogrāfus šovasar laipni sagaidīja savās mājās!

Informācija sagatavota ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Projekts “Mājaslapas www.selija.com satura pilnveidošana” un Jēkabpils novada pašvaldības finansējuma piešķīrums ar lēmumu 15.02.2022 Nr. 2.5-11/22/191.