Sēlijas kultūras programma

Sēlijas kultūras programma

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss

Partnerības “Kaimiņi” izsludinātās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Sēlijas kultūras programma” 2023. gadā ir noslēdzies.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Šajā gadā kopumā saņemti 79 projektu pieteikumi par kopējo summu 248 456,18 €. Vērtēšanai tika nodoti 78 projekti, kas atbilda konkursa nolikuma prasībām. Visus projektus izvērtēja 6 ekspertu komisija, kuras sastāvu veido 3 Sēlijas vēsturiskās zemes pārstāvji, 2 Valsts Kultūrkapitāla fonda pārstāvji un 1 Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis.

Apstiprināti 40 projekti par kopējo summu 91 000 €, kas ietver visus Sēlijas kultūras programmas izvirzītos mērķus un ģeogrāfiski pārklāj visu Sēlijas vēsturiskās zemes teritoriju.

2023. GADA PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI

PROJEKTA NOSAUKUMS IESNIEDZĒJS PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS
Burtnīca. Sēlijas dejas un rotaļdejas biedrība "Danču krātuve" 1 700,00 €
Metāla kroņu tradīcijas izpēte Sēlijā, Jēkabpils novadā biedrība "Latvijas Petroglifu centrs" 3 000,00 €
Savējo tikšanās biedrības "Ērberģietes" 1 000,00 €
Sīkas rūtis, dzidra gaisma biedrība "Ūdenszīmes" 2 840,00 €
Sēļu balsis Sēlijas valnī biedrība "Ūdenszīmes" 1 690,00 €
Pa Straumei. Sēlija SIA “Brodaction” 5 000,00 €
Rožu svētki Sēlijā biedrība “Izaicini sevi” 1 500,00 €
Mīli un svini dzīvi kā sēlis biedrība “Upmales mantinieki” 3 000,00 €
Izkrāso Sēliju! biedrība "Āžu miesta rezidence" 2 522,00 €
Koncerts “Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē...” Neretas ev. lut. baznīcā (prof. Ilmas Grauzdiņas 75. dzimšanas dienas atcerei) biedrība mūzikas aktivitātēm "Pleno" 1 400,00 €
Vēsturiskās orientēšanās maršruts ‘Pa Jēkabpils pilsētas dibinātāju pēdām’ Jēkabpils vecticībnieku draudze 1 000,00 €
Svīru atbalsis Sēlijas ūdeņos biedrība “Sēlijas laivas” 3 000,00 €
Subates ērģeles laiku lokos biedrība “Prodes mantinieki” 880,00 €
I starptautiskais (VII) lauku un mazpilsētu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss “Skani, tēvu zeme!” Augšdaugavas novada Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola 3 070,00 €
Iemīlot mežu, Tu lielāks audz! biedrība “Dvietes vīnogas” 1 700,00 €
Pagalma lustes Sendvietē biedrība “Dvietes vīnogas” 1 500,00 €
Vietas sakņu stiprināšana biedrība “Prodes mantinieki” 800,00 €
Etnogrāfu zinātniskās ekspedīcijas Sēlijā Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 1 884,00 €
Ražas svētki Vecsalienas muižā Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas pagasta pārvalde 2 000,00 €
Sēlijas lauku krogi. Rīgas-Daugavpils lielceļš. Posms Mūrmuiža (Krasti)–Nereta–Aknīste. Fotofiksācija un apraksti biedrība “Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis”" 2 900,00 €
Dziedāšanas svētkiem Sunākstē 150 biedrība “Saules Aka” 1 790,00 €
Sēlijas kopienu stāsti SIA “Staburags” 1 540,00 €
Sēlijas garšu meklējot Elīna Petrinčika 2 000,00 €
Fotogrāfiju izstāde “Laiks. Darbs. Cilvēki Ancenē 2023" biedrība "Kopā-2" 2 940,00 €
Lašu kapu ceļvedis biedrība “Stendera Novadnieki” 2 940,00 €
Sansusī labklājības rezidences / Agate Bankava biedrība "Sansusī" 3 000,00 €
Ražas svētku svinēšanas tradīcijas ieviešana Ancenes ciema kopienā biedrība "Kopā-2" 1 500,00 €
Zirgu un dabas izrāde “Kumeļu rotaļas” Kaplavā Kaplavas pagasta ZS “Klajumi” 3 000,00 €
Sēlija bērnu acīm biedrība "Cirkuži” 1 773,00 €
Radošā tūrisma pieredze “Sēlijas radošās salas” SIA “Lolitas Ozoliņas komunikācijas konsultācijas” 3 000,00 €
Nezināmā Sēlijas māksliniece: Sofija Samsone biedrība “Augšzemnieki” 1 270,00 €
Āžu miesta pilsētas tiesību piešķiršanas izpēte un balle biedrība "Āžu miesta rezidence" 2 859,00 €
Arheoloģiskās sēļu godu villaines izgatavošana biedrība ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ 3 000,00 €
Aušanas amata iedzīvināšana un saglabāšana biedrība “Dzīves prasme" 637,00 €
Arheoloģiskā sēļu tērpa un rotu atdarinājumu eksponēšana, seno arodu tradīciju popularizēšana Augšdaugavas novada Sēļu zemēs biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība” 2 775,00 €
Magnificat. Bahs. Dignāja. nodibinājums “Iedvesmas fonds” 3 000,00 €
Lappuse “Laiks Sēlijā” Latgales novada avīzē “Latgales Laiks” biedrība “Stendera Novadnieki” 720,00 €
Neretas baznīcas ērģeļu jubilejas festivāls Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Neretas draudze 2 970,00 €
Kamermūzikas koncerti Susējas kupolā biedrība "Sansusī" 3 000,00 €
Vidū salu: Sēlijas dejas Biedrība “Rikši” 4 900,00 €

PROGRAMMAS darbības teritorija

Sēlijas administratīvais iedalījums. Visas tiesības aizsargātas © 2022 SIA "Reģionālie projekti"
Sēlijas administratīvais iedalījums.

Visas tiesības aizsargātas © 2022 SIA "Reģionālie projekti"

PROGRAMMAS atbalstāmie mērķi

  • paaugstināt Sēlijas iedzīvotāju piederības izjūtu savai vēsturiskajai zemei, atbalstot projektus, kas paredz visu vēsturisko zemi aptverošas kultūras akcijas;
  • uzlabot Sēlijas kultūrvēsturiskās izpētes līmeni, atbalstot pētniecības, kultūras mantojuma dokumentēšanas projektus;
  • veicināt Sēlijas iedzīvotāju piederības izjūtu savai vēsturiskajai zemei, atbalstot kopienu līmeņa iniciatīvas, kas atklāj mazo apdzīvoto vietu identitāti un tradīcijas, kā arī rada jaunas, mūsdienīgas kultūras realitātes, veicinot tūrismu;
  • veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību Sēlijas vēsturiskajā zemē, atbalstot projektus, kas paredz profesionālās kultūras pieejamību teritorijā;
  • sekmēt tradīciju pārmantojamību un jaunrades formu daudzveidību, atbalstot projektus, kas paredz bērnu un jauniešu iesaisti;
  • palielināt sabiedrības informētības līmeni par Sēlijas vēsturiskās zemes kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu kultūrvidi, atbalstot projektus, kas nodrošina plašu informācijas pieejamību un publicitāti.

PROGRAMMAS DALĪBNIEKI

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas vai juridisko personu patstāvīgas struktūrvienības, ar tiesībām noslēgt līgumus. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Sēlijas vēsturiskās zemes robežās, kādas tās noteiktas “Latviešu vēsturisko zemju likuma” 1. pielikuma 5. punktā.

PROGRAMMAS DOKUMENTI

Sēlijas vēsturiskās zemes kultūras programmas logo

kontakti

SAZINIES!

kultura@selija.com
+371 29184640 (Inga Krekele)

 

PASTA ADRESE

Sēlijas kultūras programmai
Sēlijas ielā 25, 305. kabinetā, Daugavpilī, LV-5401

Programmu administrē biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ar kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” informatīvo atbalstu.

Konsultācijas par projektu īstenošanu e-pastā: kultura@selija.com vai zvanot pa tālruni 29184640 (Inga Krekele); 22335439 (Daina Alužāne); 29548967 (Ieva Jātniece).