Sēlijas salas aicina darbā fotogrāfu

Skat;ijumu skaits:
2072

Publicēšanas datums: 10/03/2022
Sēlijas salas aicina darbā fotogrāfu

Sēlijas salas aicina pieteikties fotogrāfam, kura darba uzdevums ir sagatavot 30 Sēlijas tūrisma objektu fotogrāfijas un aprakstus. Pieteikšanās līdz 2022. gada 4. aprīlim, sūtot pieteikumu brīvā formā un pievienojot savu portfolio.

Darba uzdevums:
• Sagatavot augstas izšķirtspējas digitālās fotogrāfijas noteiktiem 30 tūrisma objektiem Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā;
• Sagatavot 30 tūrisma objektu aprakstus pēc noteikta parauga.

Pakalpojuma izpildes termiņš:
• Pakalpojums izpildāms ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. septembrim.

Prasības pretendentiem:
• Digitāls darbu portfolio vai fotogrāfiju sociālo tīklu konts;
• Sava fototehnika;
• B kategorijas autovadītāja apliecība un savs transports;
• Labas latviešu valodas zināšanas, spēja sagatavot tekstus.

Darba izpildes nosacījumi:
• Transports un citas izmaksas, lai nokļūtu objektos, ir jāparedz izpildītājam;
• Fotogrāfiju iesniedzējam ir jābūt fotogrāfijas autoram;
• Fotogrāfiju autors nodod biedrībai “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” Autortiesību likuma 15.panta (1) daļā paredzētās tiesības tik tālu, cik tas attiecināms uz fotogrāfiju, nepieprasot papildus atlīdzību par šo tiesību izmantošanu:
• Fotogrāfijas jāsagatavo atbilstoši pasūtītāja iesniegtajai tehniskajai specifikācijai.
• Izpildītājam ir jāsagatavo konkrēti pasūtītāja noteikti objekti. Ja objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams vietu apmeklēt, izpildītājs drīkst ieteikt citu, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju;
• Objektu apraksti jāsagatavo pēc pasūtītāja iesniegtā parauga.
• Par objektu aprakstos izmantoto faktu pareizību atbild darba izpildītājs.
• Izpildītājs drīkst iesniegt arī ārpus saraksta noteiktu objektu fotogrāfijas, ja ir to autors. Par papildus objektiem apraksti nav jāveido.

Apmaksa par pakalpojuma izpildi:
Ar izpildītāju tiek noslēgts pakalpojumu līgums;
Pakalpojuma cena ir 1000 €;
• Apmaksu par pilnībā izpildītu pakalpojumu izpildītājs (
apstiprinātais pretendents) saņems tikai pēc darba pabeigšanas un pēc tam, kad pasūtītājs ar pakalpojuma sniedzēju būs parakstījuši pieņemšanas-nodošanas aktu.

Pieteikšanās:
Sūtot pieteikumu brīvā formā un pievienojot digitālo portfolio vai norādi uz fotogrāfiju kontu sociālajos tīklos līdz 2022. gada 4. aprīlim pulksten 23:59 uz e-pastu info@selija.com.

Pretendentu iesniegtos portfolio vērtēs kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” valde. Pozitīva apstiprinājuma gadījumā pretendents saņems rakstisku atbildi.

 

 

54321
(5 votes. Average 4 of 5)