Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls

Sēlijas salas - informācijas un sabiedroto tīkls

Projekta nosaukums: “Sēlijas salas” -informācijas un sabiedroto tīkls
Projekta numurs: 2022.LV/NVOF/MIC/035/28
Īstenotājs: Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”
Īstenošanas periods: 01.01.2022. – 30.10.2022.
Īstenošanas reģions: Jēkabpils novads un Sēlijas vēsturiskās zemes teritorija Latgales un Zemgales plānošanas reģionos
Projekta budžets: 9379,00

Projekts ““Sēlijas salas” – informācijas un sabiedroto tīkls” tiek īstenots visā vēsturiskās Sēlijas teritorijā, no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.oktobrim, projektā iekļaujot kopienas Sēlijas robežās no Aizkraukles, Jēkabpils, Augšdaugavas, Krāslavas novadus un Daugavpils valstspilsētas Grīvas daļu.

Projektā iesaistīti 30 Sēlijas kopienu pārstāvji, kas ir projekta tiešā mērķa grupa, kopā 60 pārstāvji no Sēlijas lauku kopienām, taču netiešā mērķa grupa un netiešā labuma guvēji projekta rezultātā būs visi Sēlijas vēsturiskās zemes iedzīvotāji, kas izmantos informāciju par kopienu norisēm Sēlijā, izmantojot mājaslapu www.selija.com, “Sēlijas salu” informācijas apriti sociālajos tīklos un ikmēneša ziņu lapu.
Projekts vērsts uz šādiem NVO fonda darbības virzieniem: “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”.

Projekta vispārējais mērķis ir aktivizēt Sēlijas sabiedrību, veicinot pilsoniskās sabiedrības vērtības un demokrātijas kultūras kvalitāti caur Sēlijas kopienu sadarbības tīkla stiprināšanu un Sēlijas kultūrvēsturiskās telpas prestiža un atpazīstamība celšanu.

Projekta apakšmērķi ir:

 • Stiprināt kopienu sadarbības tīklu, veicinot savstarpējo sadarbību un solidaritāti, izpratni un iesaisti pilsoniskās līdzdalības procesos, kā arī palielinot uzticēšanos nevalstiskajam sektoram un valstij;
 • Nodrošināt kvalitatīvu, ikvienam pieejamu un sabiedrību iesaistošu informācijas apriti publiskajā telpā un sociālajos tīklos;
 • Nodrošināt regulāru informatīvo atbalstu specifiski kopienu iniciatīvu grupām;
 • Nodrošināt klātienes pieredzes, ideju apmaiņu un izziņas iespējas Sēlijas kopienu līderiem un aktīvistiem;
 • Veicināt starpreģionālu kopienu sadarbību un jaunu sadarbības formu iniciēšanu ar Latgales reģionu un lielāko tuvāko pilsētu – Daugavpili, kā arī Kurzemes reģiona nevaldības organizācijām.
 • Veicināt Sēlijas kā jaunas vēsturiskās zemes atpazīstamību.
 • Veicināt interešu pārstāvniecību Sēlijas kopienu tūrisma jautājumu risināšanai.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta norisi atbildīga ir biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Projekts tiek īstenots līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Projekta “Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls” ietvaros izsūtītas plašsaziņu līdzekļiem un publicētas preses relīzes.

2022. gada 3. janvārī. Sēlijas salas turpina attīstīt vienotu sadarbības tīklu.

2022. gada 31. janvārī. Iznācis pirmais informatīvā izdevuma “Sēlijas salu ziņas” numurs.

 

Projekta ietvaros tiek regulāri uzturēta ziņu plūsma kopienu sadarbības tīkla sociālo tīklu kontā, izmantojot tēmturus #NVOfonds2022; #sēlijassalas; #selijassalas. Ar projekta atbalstu izveidots jauns konts sociālajā tīklā Twitter.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

 • 2022. gada 18.-20. marts. Sēlijas salu apmācības Skrudalienas pagasta Ilgu muižā.
 • 2022. gada 2. jūlijs. Dalība Sarunu festivālā "Lampa" Cēsīs.
 • 2022. gada 2.-3. augusts. Pieredzes apmaiņas brauciens "Kurzemes radošumu meklējot" uz Aizputi.
 • 2022. gada 28. septembris. Biznesa brokastis Daugavpilī.

 

 

 

Projekts ar ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.