Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls

Sēlijas salas - informācijas un sabiedroto tīkls

Projekta nosaukums: “Sēlijas salas” -informācijas un sabiedroto tīkls
Projekta numurs: 2022.LV/NVOF/MIC/035/28
Īstenotājs: Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””
Biedrības NACE kods: 94.99, citur nekvalificētu organizāciju darbība.
Īstenošanas periods: 01.01.2022. – 30.10.2022.
Īstenošanas reģions: Jēkabpils novads un Sēlijas vēsturiskās zemes teritorija Latgales un Zemgales plānošanas reģionos
Projekta budžets: 9379,00

Projekts ““Sēlijas salas” – informācijas un sabiedroto tīkls” īstenots visā vēsturiskās Sēlijas teritorijā, no 2022.gada 1.janvāra līdz 30. oktobrim, projektā iekļaujot kopienas Sēlijas robežās no Aizkraukles, Jēkabpils, Augšdaugavas, Krāslavas novada un Daugavpils valstspilsētas Grīvas daļas.

Projektā iesaistītas 30 Sēlijas kopienas, kas ir projekta tiešā mērķa grupa, kopā 60 pārstāvji no Sēlijas lauku kopienām, taču netiešā mērķa grupa un netiešā labuma guvēji projekta rezultātā ir visi Sēlijas vēsturiskās zemes iedzīvotāji, kas izmanto informāciju par kopienu norisēm Sēlijā, izmantojot mājaslapu www.selija.com, “Sēlijas salu” informācijas apriti sociālajos tīklos un ikmēneša ziņu lapu.
Projekts vērsts uz šādiem NVO fonda darbības virzieniem: “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”.

Projekta vispārējais mērķis ir aktivizēt Sēlijas sabiedrību, veicinot pilsoniskās sabiedrības vērtības un demokrātijas kultūras kvalitāti caur Sēlijas kopienu sadarbības tīkla stiprināšanu un Sēlijas kultūrvēsturiskās telpas prestiža un atpazīstamība celšanu.

Projekta rezultātā:

  • Stiprināts kopienu sadarbības tīkls, veicinot savstarpējo sadarbību un solidaritāti, izpratni un iesaisti pilsoniskās līdzdalības procesos, kā arī palielināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram un valstij;
  • Nodrošināta kvalitatīva, ikvienam pieejama un sabiedrību iesaistoša informācijas aprite publiskajā telpā un sociālajos tīklos;
  • Nodrošināts regulārs informatīvais atbalsts specifiski kopienu iniciatīvu grupām;
  • Nodrošinātas klātienes pieredzes, ideju apmaiņas un izziņas iespējas Sēlijas kopienu līderiem un aktīvistiem;
  • Veicināta starpreģionālu kopienu sadarbība un iniciētas jaunas sadarbības formas ar Latgales reģionu un lielāko tuvāko pilsētu – Daugavpili, kā arī Kurzemes reģiona nevaldības organizācijām.
  • Veicināta Sēlijas kā jaunas vēsturiskās zemes atpazīstamība.
  • Veicināta interešu pārstāvniecība Sēlijas kopienu tūrisma jautājumu risināšanai;
  • Definēts un izstrādāti noteikumi kopienu tūrismam;
  • Ievēroti labas pārvaldības principi un caurspīdīgums darbībā, publicējot biedrības dokumentus, darbību, sastāvu un jaunu biedru iesaistes iespējas.

Projekts īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta norisi atbildīga ir biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Projekts tiek īstenots līdz 2022. gada 30. oktobrim.

 

 

 

Projekts ar ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.