Iznācis pirmais informatīvā izdevuma “Sēlijas salu ziņas” numurs

Skat;ijumu skaits:
1875

Publicēšanas datums: 31/01/2022
Iznācis pirmais informatīvā izdevuma “Sēlijas salu ziņas” numurs

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu 2022. gada janvārī uzsāk projekta “”Sēlijas salas” – informācijas un sabiedroto tīkls” īstenošanu.

Projektā iekļautās aktivitātes paredz daudzpusīgu darbošanos visas vēsturiskās zemes robežās: interešu pārstāvniecību Sēlijas kopienu tūrisma jautājumu risināšanai, sadarbības veicināšanu ar Latgales reģionu un Kurzemes nevaldības organizācijām,  kopienu sadarbības tīkla stiprināšanu. Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir regulāras informatīvās aprites nodrošināšana. Lai to īstenotu, Sēlijas salas uzsāk jauna ikmēneša informatīvā izdevuma izdošanu.

Informatīvais izdevums “Sēlijas salu ziņas” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izdevuma saturu atbildīga ir biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Projekts tiek īstenots līdz 2022, gada 31. oktobrim.

Lai lasītu, spiediet uz attēla zemāk un lapas pāršķiriet ar peles klikšķi uz lapas.

 

Projekts ar ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

54321
(5 votes. Average 5 of 5)