Par Sēlijas ģerboņa simbolu apstiprināts staltbriedis

Skat;ijumu skaits:
3334

Publicēšanas datums: 31/05/2022
Par Sēlijas ģerboņa simbolu apstiprināts staltbriedis

2022. gada 31. maijā Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā notika Valsts heraldikas komisijas izbraukuma sēde, kurā pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē sabiedrība ieraudzīja jaunizveidoto Sēlijas ģerboni.

Par Sēlijas ģerboņa simbolu izvēlēts staltbriedis. Ģerboņa heraldiskais apraksts – sarkanā laukā pretēji pagriezts ejošs sudraba staltbriedis. Šis simbols izvēlēts, pamatojoties uz vēsturiskiem faktiem par Kurzemes, Zemgales un Sēlijas kopīgo vēsturi, un Kurzemes hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas, ģerbonī esošajiem simboliem, kuros tika attēlots lauva un briedis, kas vēlāk tapa par Zemgales ģerbonī attēloto alni.

2021. gada laikā ģerboņa sabiedrisko apspriežu laikā kopienu iedzīvotāji vairākkārt norādīja uz Sēlijas dabu un straujo virzību uz priekšu, kas īpaši jūtama pēdējo gadu laikā. Šis viedoklis ņemts vērā, staltbriedi attēlojot kustībā ar paceltu priekškāju un stalti paceltu galvu.

Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” valdes priekšsēdētāja Daina Alužāne ir gandarīta, ka Sēlija ar savu jaunizveidoto simbolu ir nostājusies līdzās pārējām latviešu vēsturiskajām zemēm: “Patiess prieks beidzot ir ieraudzīt mūsu zemes ģerboni. Neskatoties uz stingrajiem heraldikas likumiem, māksliniekam ir izdevies attēlot staltbriedi kustībā. Ceram, ka iedzīvotāji spēs šo simbolu pieņemt kā savējo un lietos to ar cieņu.”

Vēsturisko zemju ģerboņi Latvijas valsts konstitucionālās sistēmas ietvaros savā statusā ir nākamie aiz Latvijas valsts ģerboņa, un visu šo ģerboņu turētājs ir Latvijas valsts. Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes ģerboņi pirmo reizi tika pieņemti 1930. gadā, no jauna tos apstiprinot 2012. gadā. Bet Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis pirmo reizi izveidots tikai 2022. gadā un tas iegūs oficiālu statusu pēc tā apstiprināšanas Saeimā.


Visi jaunumi

54321
(3 votes. Average 4.67 of 5)