Sēlijas salas turpina attīstīt vienotu sadarbības tīklu

Skat;ijumu skaits:
2071

Publicēšanas datums: 01/03/2022
Sēlijas salas turpina attīstīt vienotu sadarbības tīklu

Lai stiprinātu iedzīvotāju sadarbību un attīstītu vienotu informatīvo telpu Sēlijā, kopienu sadarbības tīkls īsteno projektu “Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls”.

Projekta gaitā tiek īstenota virkne aktivitāšu, lai saliedētu vietējo kopienu līderus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no visas Sēlijas. Pirmā no klātienes norisēm – apmācības, kas notiks no 18. līdz 20. martam Skrudalienas pagasta Ilgu muižā. Dalībniekiem no visas Sēlijas profesionālu lektoru vadībā būs iespēja apgūt tūrisma mārketingu, tūrisma servisu, teritorijas plānošanu, finanšu pratību, kā arī stiprināt zināšanas pilsoniskajā un politiskajā līdzdalībā.

Bet galvenais apmācību mērķis ir vērsts tieši uz sadarbības tīklu: “Administratīvās robežas mainās, bet nemainīga paliek vērtība zināt, ko dara tuvākie kaimiņi. Mēs ceram, ka šādas kopīgas Sēlijas iedzīvotāju tikšanās arvien vairāk ļaus novērtēt citam citu, cels sēlisko pašapziņu un pārliecību, ka mēs laukos varam,” atzīst kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” valdes priekšsēdētāja Daina Alužāne.

Risinot vienotas informatīvās telpas trūkumu, “Sēlijas salas” šajā gadā ir uzsākušas izdot informatīvo izdevumu “Sēlijas salu ziņas”, kas elektroniski pieejams selija.com mājaslapā. Tajā apkopotas nevalstiskā sektora aktualitātes un gaidāmo pilsoniskās līdzdalības notikumu kalendārs. Šāda satura izdevums, kas veltīts Sēlijai, Latvijā iznācis pirmo reizi.

Augustā notiks NVO pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizputi, kas ir viena no aktīvākajām Latvijas mazpilsētām nevalstisko organizāciju un pilsoniskās līdzdalības jomā Latvijā. Bet septembrī Daugavpils apkārtnes tūrisma uzņēmēji, Latgales plānošanas reģiona administrācija un NVO aktīvisti tiksies “Biznesa brokastīs”. To laikā paredzēts parakstīt sadarbības memorandu, lai veicinātu Sēlijas atpazīstamību Daugavpilī.

Projekts “Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls”, projekta numurs 2022.LV/NVOF/MIC/035/28, tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tā kopējās izmaksas 9379,00 €. Projekts tiek īstenots Sēlijas vēsturiskās zemes robežās līdz 2022. gada 30. oktobrim.

 

Projekts ar ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
54321
(1 vote. Average 5 of 5)