Sēlijas kopienu intereses tiek aizstāvētas Eiropas līmenī

Skat;ijumu skaits:
172

Publicēšanas datums: 21/03/2023
Sēlijas kopienu intereses tiek aizstāvētas Eiropas līmenī

Lai iesaistītu Sēlijas kopienu minoritāšu un nepilsoņu pārstāvjus lēmumu pieņemšanā, “Sēlijas salas” īsteno Eiropas līmeņa projektu “Mūsu balsis”. Vietējā līmenī sākušās tikšanās ar iedzīvotājiem pierobežā, savukārt interešu aizstāvība starptautiskā mērogā pašlaik tiek īstenota apmācībās Ungārijā un rudenī turpināsies Briselē.

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” uzsāk īstenot starptautiska Eiropas līmeņa projektu “Mūsu balsis” (“Voices for Votes”). Tas atbalstīts minoritāšu pārstāvniecības grantu programmā, kas nodrošina dažādu sabiedrības minoritāšu grupu atbalstīšanu, iesaistot tās izpratnes veidošanā par Eiropas Savienības pamattiesībām un vērtībām.

Projekta gaitā tiks veicināta sabiedrības saliedētība Sēlijas vēsturiskās zemes lauku teritorijās, īpašu uzmanību veltot daudznacionālo pierobežas kopienu integrācijai pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Martā jau notikušas pirmās fokusgrupas Neretā, Rites pagasta Cīruļos un Subatē, kur ar iedzīvotājiem tikās līdzdalības eksperts Āris Adlers. Nākošā tikšanās notiks Demenes pagasta pārvaldē, 5. aprīlī pulksten 15.00.

Savukārt Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā no 19. līdz 22. martam notiek starptautiskas apmācības programmas īstenotājiem no visas Eiropas. Dalībnieki apgūst Eiropas Savienības pieejamos atbalsta mehānismus, kā arī saņem juridiskās konsultācijas likumdošanā. Tāpat apmācību mērķis ir veidot starptautisku sadarbību starp programmas dalībniekiem no dažādām valstīm.

Budapeštā kopienu sadarbības tīklu “Sēlijas salas” pārstāv projektu vadītāja Santa Šmite. Viņa atzīst, ka tieši šis laiks ir ļoti svarīgs, lai pastiprināti strādātu ar iedzīvotājiem: “Sēlija vienmēr ir bijusi daudznacionāla. Īpaši Sēlijas austrumi, kur vietējie ir lieli sava pagasta vai ciema patrioti, taču bieži ar vāji izteiktu piederības izjūtu Latvijas valstij. Kaimiņvalstī esošās drošības krīzes turpināšanās rada akūtu vajadzību pilsoniskajai sabiedrībai vairāk iesaistīties savas valsts ilgstoši neatrisināto valsts piederības un integrācijas jautājumu risināšanā.”

Nākošā starptautiskā tikšanās gaidāma oktobrī, kad kopienu sadarbības tīkla pārstāvis dosies uz Briseli. Dažādu minoritāšu un citādi mazaizsargātu grupu intereses pārstāvošām 30 Eiropas organizācijām būs iespēja tikties ar 300 izciliem juristiem, kas sniegs konsultācijas juridiskajos jautājumos projektā ietverto problēmu novēršanai.

Informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Informācija nepauž Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Minority Rights Group Europe (MRGE) grant “Minorities, Accontability, Rights, Independence, Organisational Development” project “Voices for Votes”, Nr. LV012023

mario_projekta_logo
54321
(0 votes. Average 0 of 5)