Klāt šī gada pirmais informatīvais izdevums “Sēlijas salu ziņas”

Skat;ijumu skaits:
2195

Publicēšanas datums: 13/01/2023
Klāt šī gada pirmais informatīvais izdevums “Sēlijas salu ziņas”

Arī 2023. gadā kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” turpina reizi mēnesī izdot informatīvo izdevumu “Sēlijas salu ziņas”, informējot par jaunākajām norisēm pilsoniskās sabiedrības jomā Sēlijā.

Ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu tiek uzsākta projekta „Kopienu kompetences – stipram sadarbības tīklam” īstenošana. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir nodrošināt regulāru informācijas apriti par notikumiem Sēlijā, tādēļ arī šajā gadā būs gan regulāras ziņas sociālajos tīklos, gan informatīvais izdevums. 

Janvārī publicēti nevalstisko organizāciju un pilsonisko līdzdalību jaunumi no Ancenes, Sērenes, Sunākstes, Šēderes un Vecsalienas, kā arī sadarbības tīkla aktualitātes.

Informatīvais izdevums “Sēlijas salu ziņas” ir sagatavots projekta „Kopienu kompetences – stipram sadarbības tīklam”, projekta numurs 2023.LV/NVOF/MIC/027, ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izdevuma saturu atbildīga ir biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Projekts tiek īstenots līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Lai lasītu, spiediet uz attēla zemāk un lapas pāršķiriet ar peles klikšķi uz lapas.

 

Projekts ar ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)