Sēlijas iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānam

Skat;ijumu skaits:
1690

Publicēšanas datums: 15/12/2021
Sēlijas iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānam

Kultūras ministrija tiešsaistes mediju pasākumā informējusi par darba uzsākšanu pie Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādes. Līdz 2022. gada 15. janvārim ikviens aicināts iesniegt savus priekšlikumus Latviešu vēsturisko zemju likuma iedzīvināšanai sabiedrībā.

2021. gada 1. jūlijā stājies spēkā Valsts prezidenta rosinātais un Saeimas apstiprinātais “Latviešu vēsturisko zemju likums” ar mērķi aizsargāt un stiprināt Latvijas kultūras un valodas savdabību un daudzveidību. Šis ir pirmais normatīvais akts Latvijas Republikā, kurā oficiāli pieminēta Sēlija un precīzi definēta tās kultūrvēsturiskā teritorija.

Lai īstenotu likumā ietvertās normas, šobrīd uzsākts darbs pie Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādes, par ko 15. decembra pasākumā informēja kultūras ministrs Nauris Puntulis un Kultūras Ministrijas pārstāvji. Plāna izstrādē iesaistīti valsts un pašvaldību institūciju, nevalstiskā sektora, uzņēmējdarbības pārstāvji, kā arī vietējo kopienu ļaudis. Tā kā darbs pie plāna izstrādes ir tikko aizsākts, ikviens interesents ir aicināts iesniegt savus priekšlikumus.

Priekšlikumus darba grupai var iesniegt līdz 2022. gada 15. janvārim, aizpildot anketu ieej.lv/Ideju-Talka. Turpmāko darbu pie plāna izstrādes veiks Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome. Padomes nolikumu un sastāvu apstiprinās Ministru kabinets, bet šobrīd tās sastāvs pilnībā vēl nav zināms. Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” ir izteicis gatavību iesaistīties padomes sastāvā.

Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” pārstāve Ieva Jātniece uzsver, ka tieši priekšlikumu iesniegšanas posms ir pats būtiskākais visā plāna izstrādē: ”Laiks no šodienas līdz 15. janvārim ir Sēlijas lielo domu portāls. Tieši mūsu priekšlikumi iedzīvinās Latvijas vēsturisko zemju likumu. Tā, kā mēs paši to vēlamies, un varam darīt ar prieku, nevis sakostiem zobiem. Lai pēc gadiem mēs varam lepoties ar sevi savā zemē un katrā intervijā vairs nejautātu, kas ir sēļi vai kur ir Sēlija. Visi to jau zinās.”

Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāns Ministru kabinetam jāapstiprina līdz 2022. gada 1. jūnijam. Plāns ir nacionāla līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments uz septiņiem gadiem. Tā izstrādi nodrošina Kultūras ministrija sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un latviešu vēsturisko zemju kopienu pārstāvjiem. Finansējumu plāna īstenošanai paredz ikgadējā valsts budžeta likumā.

Foto: Ilmārs Znotiņš/Valsts kanceleja.

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)