Uzstādītas Sēlijas vēsturiskās zemes robežzīmes

Skat;ijumu skaits:
708

Publicēšanas datums: 28/12/2023
Uzstādītas Sēlijas vēsturiskās zemes robežzīmes

Īsi pirms Ziemassvētkiem uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem uzstādītas pirmās ceļazīmes ar latviešu vēsturisko zemju nosaukumiem. Zīmes ar uzrakstu “Sēlija” uzstādītas piecās vietās.

Ceļazīmes, kas norāda vēsturisko zemju robežas, izgatavotas uz brūna fona. Šādas zīmes jau iepriekš izmantotas tūrisma objektu un kultūrvēsturiski nozīmīgu vietu norādēs. Informatīvās zīmes uzstādītas ceļa labajā pusē braukšanas virzienā, vēstot par iebraukšanu kādā no vēsturiskajām zemēm.

Pirmās Sēlijas robežzīmes uzstādītas pie tiltiem pār Daugavu, iebraucot Sēlijā no Latgales puses. Tās redzamas Krāslavas pilsētā (GPS koordinātas: 55.894257, 27.154171) un Jēkabpils pilsētā (GPS: 56.497846, 25.878228), kā arī uz Daugavpils apvedceļa A14 Sventes pagastā (GPS: 55.939272, 26.427318). Uz Sēlijas un Zemgales robežas zīmes uzstādītas uz reģionālajiem autoceļiem P87 Jaunjelgavā (GPS: 56.608080, 25.049878) un P73 Mazzalves pagasta Krastos (GPS 56.450217, 24.900429).

Papildus šīm zīmēm Ziemeļkurzemē uzstādītas apdzīvoto vietu un upju nosaukumu ceļazīmes lībiešu valodā. Savukārt Latgalē tiek nomainītas ceļazīmes, papildinot tās ar apdzīvoto vietu, pilsētu vai ciemu nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā.

Kopumā visā valsts autoceļu tīklā tiks uzstādītas 54 vēsturisko zemju robežu zīmes, bet Kurzemē arī trīs kultūrvēsturiskās teritorijas “Lībiešu krasts” robežas zīmes.

Zīmju vietas izvēlējās darba grupa, kurā darbojās Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts valodas centra un Latvijas Valsts ceļu pārstāvji. Par līgumsummu 13 630 € (ar PVN) zīmes uzstāda VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Vēsturisko zemju robežzīmes ir daļa no Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam ietvertajiem pasākumiem Latvijas reģionālo identitāšu stiprināšanai. Šo nacionāla līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu uz septiņiem gadiem apstiprina Ministru kabinets, balstoties uz “Latviešu vēsturisko zemju likuma”, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, 5. pantā ietvertajām normām.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)