Sēlijai radīta pirmā dabas filma "Sēlijas ceļi"

Skat;ijumu skaits:
529

Publicēšanas datums: 10/05/2024
Sēlijai radīta pirmā dabas filma "Sēlijas ceļi"

Noslēdzies biedrības “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” projekts “Pārvietojama mediju ekspozīcija “Sēlijas ceļi””. Projektā izveidota dabas filma, kas atspoguļo Sēlijas mazo celiņu ainavisko skaistumu visos četros gadalaikos, izceļ bioloģisko daudzveidību un dabas vērtības. 

Videofilmā ir iezīmētas kartes, lai ceļiniekam redzams, kur tieši jābrauc, lai apmeklētu, piemēram, Zaķēnu kapus, Laucesas labā krasta pieteku Kumpotu (kumpota – konfekte) vai redzētu kādu īpašu augu vai dzīvnieku. Būs aizraujoši slīdēt pa Dienvidsusējas brūnajiem ūdeņiem un vērot gleznaino plašumu no vanaga lidojuma augstumiem.

Kopā ar filmas veidotājiem izbrauciet zemes ceļus: Vitkuški – Bebrene; Medumi – Laucesa; Bebrene – Dviete; Sala – Sunākste; Červonka – Elerne; Zvejnieklīcis – Taborkalns (Dāburs – kalns) un ūdensceļus: Daugavu un Dienvidsusēju!

Filma ir 45 minūtes gara, meditatīva, dabas un folkloras skaņām bagāta himna mūsu mīlestībai uz savu vēsturisko zemi. Filmas veidotājs ir Kaspars Sēlis no Jēkabpils novada, filmas skaņas celiņu veido gan Sēlijas folklora, gan dabas skaņas – putnu dziesmas, lietus un vēju šalkoņa.

Projektā tika iegādāts arī pilns tehniskā aprīkojuma komplekts, lai “Sēlijas ceļus” var aizvest un parādīt jebkur – mežā, laukā vai zem jumta, arī tādās vietās, kur nav iespējams pieslēgties elektrībai. Ekrāns, dators, projektors, pamatīgas skandas labai putnu dziesmu sadzirdēšanai, un pavisam kluss un ekoloģisks strāvas ģenerators.

Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” pateicas filmas veidotājam Kasparam Sēlim un Tautas muzikantiem no Dignājas puses Aīdas Bikaunieces vadībā. Filmas pirmizrāde notiks V Sēlijas Tūrisma tirgū 2024. gada 11. maijā Ērberģē pulksten 15.30.

Informācija sagatavota LEADER programmas projektā “Pārvietojama mediju ekspozīcija “Sēlijas ceļi””, Nr. 23-05AL24-A019.2202-000004, atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. VRG – biedrība “Lauku partnerība Sēlija”.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)