Sēlijas pierobežā sarūk iedzīvotāju uzticība varai, secināts ziņojumā

Skat;ijumu skaits:
658

Publicēšanas datums: 29/06/2023
Sēlijas pierobežā sarūk iedzīvotāju uzticība varai, secināts ziņojumā

Sēlijas pierobežā šobrīd valda negatīvs informatīvais fons un lauku pagastos iedzīvotāji jūtas atsvešināti no novada pārvaldes institūcijām. Tā secināts kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” projekta “Mūsu balsis” izvērtējuma ziņojumā.

Pilsoniskās līdzdalības eksperts Āris Adlers izvērtējuma ziņojumā secina, ka šobrīd iedzīvotājiem laukos ir tendence visu uztvert daudz negatīvāk, nekā tas objektīvi varētu būt: “Neatkarīgi no dalībnieku dzīves līmeņa, visi bažījas par negatīvajām lauku attīstības tendencēm, un tā rezultātā rodas neadekvāti zems dzīves līmeņa novērtējums.”

Ar Eiropas Savienības minoritāšu pārstāvniecības grantu programmas atbalstu pavasarī notikuši astoņi pasākumi četrās Sēlijas pierobežas kopienās – Rites pagasta Cīruļos, Demenē, Neretā un Subatē. Pēc viesošanās kopienās, eksperts vērtē, ka tendences visur ir līdzīgas: “Varas centralizācijas dēļ rodas atsvešinātības sajūta un šī negatīvā informatīvā fona rezultātā cilvēki pāragri pieņem lēmumus, kas saistīti ar pagastu depopulāciju, domājot, ka citur dzīve būs labāka.”

Līdz šim projektā piedalījušies vairāk nekā 80 Sēlijas iedzīvotāju, bet nākošās klātienes tikšanās notiks augusta beigās un septembrī. Projekta ietvaros tiks izstrādāts dokuments par līdzdalības un sabiedrību informēšanas iespējām. Tas saturēs gan risku analīzi projektā iesaistītajām kopienām, gan ieteikumus kopienu saliedētības un vienotas identitātes veidošanai.

Ziņojumā Āris Adlers min arī vairākus ieteikumus pašvaldībām: “Jārod mehānismi, kā efektīvāk komunicēt pašvaldībai ar saviem iedzīvotājiem lauku pagastos, un aktīvi jāievieš praksē iedzīvotāju padomju darbs.” Tāpat eksperts iesaka veidot jaunu, datos balstītu situācijas analīzi par pakalpojumu pieejamību laukos. “Jānoskaidro, vai iedzīvotāju pamestības sajūta ir objektīva, vai patiesi pašvaldībā pagastu iedzīvotāju vajadzības tiek noliktas otrajā plānā,” iesaka Adlers.

Informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Informācija nepauž Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Minority Rights Group Europe (MRGE) grant “Minorities, Accontability, Rights, Independence, Organisational Development” project “Voices for Votes”, Nr. LV012023.

mario_projekta_logo
54321
(1 vote. Average 5 of 5)