Izstrādāta Sēlijas viedā reģiona stratēģijas pirmā daļa

Skat;ijumu skaits:
3080

Publicēšanas datums: 15/11/2023
Izstrādāta Sēlijas viedā reģiona stratēģijas pirmā daļa

Publicēts izpētes dokuments, kurā veikta statistikas datos balstīta analīze par esošo situāciju Sēlijas vēsturiskās zemes robežās. Šis reģionālas attīstības plānošanas dokuments būs daļa no Sēlijas viedā reģiona stratēģijas.

Piecdesmit piecu lappušu biezajā dokumentā izstrādāta Sēlijas SVID analīze un esošās sociāli ekonomiskās situācijas novērtējums. Apkopotie statistikas dati atspoguļo situāciju tieši Sēlijas vēsturiskās zemes robežās. Tāpat arī apzinātas būtiskākās attīstības problēmas un norādītas īpašās pozitīvās parādības jeb “zelta kārtis”.

Biedrības “Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja, kopienu sadarbības tīkla ”Sēlijas salas” stratēģiskā plānotāja Ieva Jātniece min, ka veiktā izpēte būs saistoša vairākām interešu grupām: “Šī analīze noderēs visiem savas kopienas, pašvaldības vai reģiona attīstības virzītājiem. Tā izmantojama dažādu mērogu projektu, līdzdalības budžeta ideju un citu iniciatīvu izstrādē.”

Jaunākie statistikas dati iepazīstina ar iedzīvotāju skaitu un migrāciju Sēlijas pagastos un mazpilsētās, iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un izglītības līmeni. Resursu analīzē līdzās esošās situācijas aprakstam doti ieteikumi, kā nākotnē tos varētu tos pielietot ar augstāku pievienoto vērtību. Dokuments lasāms Sēlijas kopienu un tūrisma portālā selija.com.

Ieva Jātniece atgādina, ka stratēģijas izstrādē var iesaistīties ikviens pilsoniski aktīvs iedzīvotājs: “Pirmos priekšlikumus jau uzklausījām Sēlijas kopienu apmācībās šī gada martā. Taču mēs priecāsimies saņemt ieteikumus viedā reģiona stratēģijas izstrādei līdz pat nākamā gada rudenim, kad tiks pabeigts viss dokuments.”

SVID analīze ir iekšējās vides — stipro (S) un vājo (V) vietu — un ārējo apstākļu — iespēju (I) un draudu (D) — izpēte un vērtējums. Tas ir viens no stratēģiskās plānošanas posmiem, ar kura palīdzību nosaka organizācijas darbības efektivitāti, konkurētspēju, kā arī analizē stratēģiju. Viedā reģiona stratēģija Sēlijas vēsturiskajai zemei tiks publicēta 2024. gada oktobrī.

Projektu „Savienojums. Viedā reģiona stratēģija Sēlijas vēsturiskajai zemei” īsteno Sēlijas salu vadošā nevalstiskā organizācija “Ūdenszīmes”. Tas tiek īstenots visā Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. oktobrim. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte”.
54321
(1 vote. Average 5 of 5)