Noslēgusies Sēlijas kultūras programmas 2023 darbība

Skat;ijumu skaits:
287

Publicēšanas datums: 18/12/2023
Noslēgusies Sēlijas kultūras programmas 2023 darbība

2023. gadā Latvijas vēsturē pirmo reizi izsludināja Sēlijas kultūras programmu un Sēlijas kopienu ļaudis ir bijuši šī vēsturiskā mirkļa liecinieki. Programma tiek īstenota visā Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā, kāda tā noteikta “Latviešu vēsturisko zemju likumā”, kas stājies spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Tā aptver Daugavas kreiso krastu Krāslavas, Augšdaugavas, Jēkabpils un Aizkraukles novadā.

Līdz šim reģionu kultūras projekti no Sēlijas tika iesniegti Latgales un Zemgales kultūras programmā, atbilstoši plānošanas reģionu robežām. Lai īstenotu dzīvē Latviešu vēsturisko zemju likumā ietvertās normas, kuru mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību, kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kopš 2023. gada reģionu kultūras programmas darbojas vēsturisko zemju robežās.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Sēlijas kultūras programma 2023” administrē “Partnerība “Kaimiņi”” ar kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” informatīvo atbalstu. Programma darbību uzsāka 1. jūnijā un pilnībā visu projektu īstenošana noslēgsies 15. decembrī, tomēr jau 2. decembrī Rubenes pagasta Kaldabruņā projektu īstenotāji pulcējās uz programmas izvērtēšanas sarīkojumu.

Šis ir pirmais gads, kad paši Sēlijas iedzīvotāji – biedrības, uzņēmēji, vietējās kopienas – var tik būtiski ietekmēt kultūrvidi. Šobrīd ir ļoti svarīgi objektīvi palūkoties uz šo ietekmi. Mums ir nepieciešams analizēt un saprast, vai esam sasnieguši tieši to, ko vēlējāmies sev un Sēlijas vēsturiskajai zemei. Jo ar šīs programmas atbalstu mēs visi vistiešākajā veidā tagad esam atbildīgi par kultūrvidi Sēlijā.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt profesionālās kultūras pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Programmas noslēgumā mums ir iespēja pārdomāt, vai mūsu katra paveiktais ceļ Sēlijas prestižu citu acīs? Vai tas sniedz paliekošas vērtības nākotnei un rada vilkmi arī citiem līdzdarboties kultūras un pilsoniskās līdzdalības procesos?

Ar programmas finansiālo atbalstu īstenotie projekti aptvēra visdažādākās kultūras un kopienu iniciatīvu jomas. Tomēr, jāsaka godīgi, ne visi atbalstītie projekti sasniedza vēlamo kvalitātes un profesionālās mākslas līmeni. Protams, cik projekta autoru, tik viedokļu par kvalitāti. Bet no administrētāju puses raugoties, gribas cerēt, ka nākošajā programmas īstenošanas gadā vairāk uzmanības tiks veltīts saturam, nevis izklaidei projekta īstenošanas aktivitātēs.

Kopumā šajā gadā tika iesniegti 79 projekti no visas Sēlijas par kopējo summu 248 456,18 €. Pieprasījums trīs reizes pārsniedza pieejamo konkursa budžetu, kas šogad bija 91 000 €. Vērtēšanai tika nodoti 78 projekti, kurus izskatīja žūrija sešu cilvēku sastāvā – trīs Sēlijas vēsturiskās zemes pārstāvji, divi Valsts kultūrkapitāla fonda pārstāvji un viens Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis.

Par kopējo summu 91 000 € šogad atbalstīti 40 projekti, kas ģeogrāfiski pārklāja visu Sēliju. Viens projekts īstenots Krāslavas novadā, divpadsmit projekti Augšdaugavas novadā, četrpadsmit projekti Jēkabpils novadā, astoņi projekti Aizkraukles novadā, bet pieci projekti aptver plašākas ieceres Sēlijas vēsturiskās zemes mērogā. Interesanti, ka projektu ģeogrāfiskais sadalījums proporcionāli saskan ar iedzīvotāju skaitu Sēlijas pašvaldībās.

Izvērtējuma pasākumā 2023. gada 2. decembrī Kaldabruņā noritēja klātienes balsojums par visiem četrdesmit šogad īstenotajiem projektiem. Galveno simpātiju balvu – šalli ar programmas logo sēļu vilkapēdas rakstā – ieguva Sunākstes pagasta biedrība “Saules aka” par projektu “Dziedāšanas svētkiem Sunākstē 150”. Šim projektam bija gan ļoti liela kultūrvēsturiska nozīme, gan plaša atsaucība kā no vietējās kopienas, tā no pašvaldības.

Programmas administrēšanai ik gadu tiek izsludināts jauns konkurss. 2023. gadā šīs tiesības ieguva biedrība “Partnerība “Kaimiņi””, noslēdzot konsorcija līgumu ar kopienu sadarbības tīklu “Sēlijas salas”. Kāda programma izskatīsies nākošgad un kurš to administrēs, pašlaik nav zināms, ber pilnīgi noteikti programma savu darbību turpinās.

Sēlijas vēsturiskās zemes kultūras programmas logo
54321
(0 votes. Average 0 of 5)