Sēlijas kopienas meklē risinājumus vietējās informācijas pieejamībai

Skat;ijumu skaits:
3226

Publicēšanas datums: 27/10/2023
Sēlijas kopienas meklē risinājumus vietējās informācijas pieejamībai

Pieaugot pašvaldības varas un resursu centralizācijai, Sēlijas kopienas pašas meklē iespējas uzlabot vietējās informācijas pieejamību. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāji izveidojuši vairākas sociālo tīklu ziņu lapas, kurās apkopo lokālus jaunumus pagastā vai mazpilsētā.

Pēc 2021. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas pašvaldības resursi tiek koncentrēti novada centrā, radot nomales efektu. Lielajos novados iedzīvotāji attālinās no lēmējvaras un pietiekoši nesaņem informāciju. Izteikts lokālās informācijas trūkums pašvaldības informatīvajā telpā apdraud lauku attīstību un samazina vietas piederības izjūtu.

Šāda situācija informatīvajā telpā uzliek arvien lielāku atbildību pašiem iedzīvotājiem. Lai arī iemeslus ir radījusi negatīva varas un resursu centralizācija, no pilsoniskās sabiedrības viedokļa Sēlijā novērojama ļoti pozitīva tendence. Pēdējo gadu laikā visā Sēlijā tapušas vairākas sociālo tīklu ziņu lapas, kurās apkopo tieši vietējai kopienai aktuālus notikumus.

2022. gadā pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas izveidotas lapas sociālā tīkla Facebook platformā – aprīlī Dvietes un Dignājas kopienas lapa, maijā “Viesītes vēstis” un “Aknīste&Asare&Gārsene”. Kopienu tūrisma veicināšanai pērn oktobrī atklātas lapas Dunavai un Ērberģes muižai. Izmantojot kopienu apmācībās iegūtās zināšanas, jaunas informatīvās lapas sociālā tīkla Facebook platformā tapušas arī 2023. gadā.

Pilskalnes pagasta biedrība “Upmales mantinieki” izveidojusi lapu “Gricgales krogs”, kurā publicē kultūras un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes biedrības pārvaldītajā senajā krogā. Savu ziņu lapu atklājusi Eglaines pagasta biedrība “Stendera novadnieki”, Prodes pagasta biedrība “Prodes mantinieki” un šogad dibinātā Sunākstes biedrība “Saules Aka”. Visas šīs lapas nodrošina ne vien lokālas informācijas pieejamību, bet arī ceļ Sēlijas informatīvās telpas kvalitāti. Tāpat tās veicina pilsoniskās sabiedrības darbību un kopienu tūrisma atpazīstamību.

Līdztekus vietējo kopienu aktivitātēm, kopienu sadarbības tīkls ik mēnesi turpina izdot informatīvo izdevumu “Sēlijas salu ziņas”, vēstot par pilsoniskās līdzdalības norisēm visā Sēlijā. Elektroniskais izdevums iekļauts Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas krājumā, kā arī lasāms portālā selija.com.

Projekts „Kopienu kompetences – stipram sadarbības tīklam” tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””.

Projekts ar ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
54321
(1 vote. Average 5 of 5)