“Sēlijas salas” uzsāk vērienīgu sabiedrības viedokļu kampaņu Sēlijas ģerboņa izstrādē

Skat;ijumu skaits:
792

Publicēšanas datums: 16/06/2021
“Sēlijas salas” uzsāk vērienīgu sabiedrības viedokļu kampaņu Sēlijas ģerboņa izstrādē

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistītu pēc iespējas plašāku sabiedrību Sēlijas ģerboņa izveidē, “Sēlijas salas” uzsāk plaša mēroga Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu ar mērķi noskaidrot Sēlijas iedzīvotāju viedokli ģerboņa piedāvājumā.

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” jau iepriekš informēja par demokrātijas trūkumu Sēlijas ģerboņa izveides procesā. Lai novērstu šos sabiedrībai būtiskos trūkumus, projekta gaitā tiks īstenota virkne aktivitāšu, kas iesaistīs gan pilsonisko sabiedrību, gan dažādu jomu ekspertus un vēstures pētniekus.

Projekta ietvaros tiks īstenota informatīva kampaņa, apkopojot dažādu Sēlijas līderu un nevalstisko organizāciju domas Sēlijas ģerboņa izstrādē. Paralēli tam projekta gaitā norisināsies 7 vietējo iedzīvotāju fokusgrupas dažādās Sēlijas vietās, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja izteikt savu redzējumu šajā visai vēsturiskajai zemei nozīmīgajā vaicājumā. Fokusgrupu dalībniekus par simbolu nozīmi teritorijas identitātes attīstībā videolekcijā informēs komunikāciju un zīmolvedības eksperte Lolita Ozoliņa. Kampaņas darba procesa rezultātā tiks sagatavots iesniegums Valsts Heraldikas komisijai, novadu pašvaldībām, Vēsturisko zemju padomei, Latvijas pašvaldību savienībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ietverot pēc iespējas plašākas sabiedrības pausto viedokli.

Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” valdes priekšsēdētāja Daina Alužāne uzsver, ka šis ir viens no līdz šim nozīmīgākajiem projektiem visas vēsturiskās zemes robežās: “Otras iespējas piedalīties lemšanā par tik ļoti nozīmīgu simbolu mums nebūs, tāpēc īpaši svarīga ir kopienu iesaiste. Vēlamies šajā skaistajā līdzdalības procesā apvienot visas Sēlijas teritorijas kopienas, aicinot būt klāt arī to pagastu iedzīvotājus, kuri līdz šim bija Daugavpils novadā”.

Pirmā fokusgrupa norisināsies 26. jūnijā Pilskalnes pagasta Gricgales krogā pie Neretas, kur 14.00 sāksies pirmā sabiedriskā apspriede ar vietējiem iedzīvotājiem par ģerboņa izstrādi. Tikšanās reizē savu viedokli iespējams izteikt ikvienam interesentam, bet aicinām sekot līdzi informācijai par nākošo fokusgrupu norises vietām. Plānots, ka tās tiks organizētas arī Viesītē, Jaunjelgavā, Ilūkstē, Medumos un citviet Sēlijā.

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” apvieno 30 Sēlijas mazpilsētu un lauku apdzīvoto vietu kopienas un aktīvākās nevalstiskās organizācijas, no Jaunjelgavas Sēlijas rietumos, līdz pat Silenei pie Baltkrievijas robežas. Šī ir plašākā organizācija, kas apvieno iedzīvotājus Sēlijas vēsturiskajā zemē.

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”.


 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)