Dabas liegums Eglone

Eglones dabas liegums

Eglones dabas liegums, šķiet, ir Sēlijas Jaunzēlande, jo šeit var atrast daudz retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu vienuviet.

Unikālajai dabas daudzveidībai ir izdevies saglabāties, jo līdz Eglonei, jāmēro tāls, meža ieskauts ceļš. 159,4 hektārus plašais Eglones dabas liegums pasargā šeit esošos jaukto platlapju mežus, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas.

Te vērīgākie un zinošākie var piedzīvot to veiksmi ieraudzīt jumstiņu gladiolu, parasto plaušķērpi, plaisājošo rūtaini, vidējo dzeni, mazo ērgli, urālpūci, pelēko dzilnu un citus dabas retumus. Kopā te sastopamas 11 īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku, 13 putnu, 10 ķērpju, 2 sūnu, 2 sēņu, kā arī 13 īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas.

Tadenavā pie Eglones bibliotēkas atrodas skatu platforma, no kuras vērties uz turienei raksturīgajām pļavām. Turpat zem varena ozola izveidota piknika vieta. Par dabas liegumā “Eglone” sastopamajām sugām un to nozīmi papildus var uzzināt arī turpat blakus esošajā bibliotēkā.

"Līdumi", Dunavas pagasts, LV- 5216, Latvija

selija.com

APSKATI CITAS VIETAS SĒLIJĀ