Kaldabruņas pilskalns

Kaldabruņas pilskalns

Terases aizvien dabā labi saglabājušās, lai arī pilskalns noaudzis lieliem kokiem, brīvāks vien pilskalna plakums. Turpat līdzās atrodas arī Sēļu kapi.

Kaldabruņas pilskalns ir maz zināms un arī dabā sevišķi neizceļas. No tā ziemeļos esošais kalns ir daudz augstāks, vien Kaldabruņas pilskalnam stāvākas malas. Apkārt esošajās gravās zaļo mitras pļavas, virs kurām pilskalns paceļas 8-13 metrus. Bijis apdzīvots 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras un mūsu ēras sākumā.

Pilskalna plakums ir piecstūrains ar stipri noapaļotiem stūriem. Plakuma caurmērs ap 50 metru.  Apkārt stiepjas sēļu pilskalniem raksturīgā terase, kas padara tā malas stāvākās. Dabā gan terases, gan plakums labi saskatāmas.

Pārdesmit soļu attālumā no pilskalna atrodas sēļu kapi un Pirmā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapavietas, kādēļ dažkārt saukts par Sēļu pilskalnu. Retāk dēvēts par Vāveriešu vai Vāverēnu pilskalnu. Apkārtne ceļotājiem nav labiekārtota.

Kaldabruņa, Rubenes pagasts, LV- 5229, Latvija

selija.com

APSKATI CITAS VIETAS SĒLIJĀ