Dobes upes tilts un Skursteņkrogs

Dobes upes tilts un Skursteņkrogs

Sens laukakmeņu tilts pār Dobes upi pie kādreizējā Subates lielceļa kroga.

Vilkupē, kur senāk satikās 3 pagastu robežas, cieši līdzās atradās 3 krogi – Velna krogs, Vilkupes krogs un Skursteņkrogs, kas katrs bija savā pagastā.

Pie Skursteņkroga (sēliski Škorstiņa krūgs) Vilkupe ietek Dobes upē, kas bija viens no posmiem paredzētajam hercoga Jēkaba kanālam, lai savienotu Daugavas un Lielupes ūdensceļus.

Saglabājusies Skursteņkroga ēka un tai līdzās interesants laukakmeņu tilts uz vecā lielceļa. Tilts vislabāk ieraugāms upē, nokāpjot no ceļa pretējā pusē krogam. Objekts grūti pieejams.

Krogs, Gārsenes pagasts, LV-5218, Latvija

www.selija.com

APSKATI CITAS VIETAS