Sēlijas kopienu identitātes zīmes

Kopienu identitātes zīmes

Sēlijas kopienu identitātes zīmes ir īpaša dizaina grafiskie simboli Sēlijas salu kopienām. Katrā no zīmēm ir ietvertai tikai konkrētajai vietai raksturīgie simboli, ko kopienu intervijās norādījuši paši vietējie iedzīvotāji.

ATKLĀJ SĒLIJU!