Tūrisma informācijas centri

Apmeklē tūrisma informācijas punktu!

Gārsenes tūrisma informācijas punkts

Adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, LV-5218, Latvija
Tālrunis: + 371 26367150
E-pasts: garsenespils@jekabpils.lv
Mājaslapa: garsenespils.lv

 

Ilūkstes tūrisma informācijas punkts

Adrese: Brīvības iela 3, Ilūkste, LV-5447, Latvija
Tālrunis: + 371 20217070
E-pasts: tip@ilukste.lv
Mājaslapa: visitdaugavpils.lv

 

Jaunjelgavas tūrisma informācijas punkts

Adrese: Jelgavas iela 33, Jaunjelgava, LV-5134, Latvija
Tālrunis: + 371 27366222
E-pasts: linda.onuzane@aizkraukle.lv
Mājaslapa: visitaizkraukle.lv

Mazzalves tūrisma informācijas punkts

Adrese:  Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, LV-5133, Latvija
Tālrunis: + 371 26156535
E-pasts: silvija42@inbox.lv
Mājaslapa: visitaizkraukle.lv

Viesītes tūrisma informācijas punkts

Adrese: A. Brodeles iela 7, Viesīte, LV-5237, Latvija
Tālrunis: 28681126
E-pasts: tip@edu.jekabpils.lv
Mājaslapa: muzejsselija.lv

UZZINI CITU INFORMĀCIJU